Bağımsız Örneklem t-Testi

Kategori: Akademik, Eğitim, Genel | 0

Bağımsız  Örneklem  t-Testi

(Independent-Samples T-Test)

Bağımsız örneklem t testi, İki farklı örneklem grubunun ortalamalarını karşılaştırıp aralarında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için yapılır. Bağımsız örneklem t testi ,parametrik bir test olduğundan varsayımlarının sağlanması gerekir.

Bağımsız örneklem t testi

Varsayımlar:

  • Bağımlı degişken normal dağılmalıdır.
  • Grupların varyansları eşit olmalıdır.
  • verilerin her biri diğerinden bağımsız olmalıdır.
  • İki grubun üyeleri birbirinden bağımsız olmalı ve gruplar arasında aynı üye olmamalıdır.

İlgili Örnekler;

  • kadın ve erkek öğrencilerin aylık giderlerinin arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
  • Bir hava yolu şirketinde hostes ve pilotların çalışma şartlarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
  • Özel sektör ve kamu bankalarında çalışanların müşteri memnuniyetine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.