Uzman tez danışmanlık – hizmetlerimiz

Uzman tez danışmanlık olarak araştırmacı ve öğrencilere bir çok konuda destek sunuyoruz. Genel hizmetlerimiz ile ilgili telefon veya email yoluyla detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Ofis programlama desteği:Tez düzenleme ve biçimlendirme

Tez, proje ve ödevlerin ofis programlarında doğru ve formatına uygun biçimde dijital ortamda yazımı ve işlenmesi desteği ve yazımı tamamlanmış tezlerin enstitünün tez yazım yönergesine/klavuzuna uygun biçimde düzenlenmesi baskıya hazır hale getirilmesi hizmetini veriyoruz..

 • Sayfa yapısı- kenar boşluklarının düzenlenmesi
 • Ön sayfalar ile metin yazım stili ve punto büyüklük/küçüklük ayarları
 • Kapak sayfalarının hazırlanması
 • Onay sayfasının hazırlanması
 • Özet ve abstract (summary) yazım biçimi ve anahtar kelimeler
 • İçindekiler dizini (listesi)nin oluşturulması
 • Tablolar dizini (listesi)nin oluşturulması
 • Şekiller dizini (listesi)nin oluşturulması
 • Grafikler dizini (listesi)nin oluşturulması
 • Kısaltmalar ve semboller dizini (listesi)nin oluşturulması
 • Metin içinde satır aralıklarının ayarlanması
 • Paragraf girintileri, öncesi sonrası boşluklarının düzenlenmesi
 • Ana bölüm başlıkları ölçülerinin ayarlanması
 • Ana başlık ile alt başlıkları arasındaki aralıklar,
 • Başlıklar ile metin arasındaki boşluklar
 • Tablo, şekil, grafik vs. sayfa ve metin içinde yerleştirme satır aralığı ve yazı puntosu, başlıkların yerleşik alanı
 • Yazım kılavuzuna göre istenilen dipnot stili, ve yazı stili puntosu ile satır aralığı
 • Yazım kılavuzuna göre kaynakların yazım sırası, satır aralığı, kaynakça yazım stili ile verilecek sayfa rakamlarının romen-arap rakamlarının veriliş biçimlerinin tümünü kapsayan dizgi dizayn işlemleri.

 

İstatistiksel programlama desteği

Çalışmalarda Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Her istatistiki teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği seçilmedikçe sonuçlar anlamlı olmaktan uzaklaşır. Çalışmalarında istatistiksel programlama ihtiyacı duyan öğrenci, araştırmacı ve kurumlara hizmet veriyoruz. , SPSS veri analizi, veri analizi sonuçlarının yorumlanması, tablolama, grafik oluşturma desteği sunuyoruz.  SPSS analizi kapsamında geçerlilik ve güvenirlilik analizi, faktör analizi, frekans analizi, varyans analizi, t-testi, ANOVA testi, regresyon analizi, korelasyon analizi gibi işlemlerde destek sunuyoruz.

Literatür tarama danışmanlığı

Çalışmalarda Konu tespiti yapıldıktan sonra gelen ve çalışmanın sağlam ve kaliteli hazırlanmasını sağlayan literatür tarama aşamasıdır. Tez ve Projelerin hazırlanmasında kaynak yeterliliği için destek sunuyoruz. Hızlı tarama, doğru alıntılama, karşılaştırmalı bilgileri tarihsel aralık gibi metin içeriklerinin kaliteli hazırlanmasında gerekli olan literatür danışmanlığı hizmetini sunuyoruz.

İntihal Oranı tespiti ve düşürme

Akademik eserlerin özgünlüğü istenilen bir durumdur. İntihal oranının belli bir sınırı vardır ve bu aşılmamalıdır. Öğrenciler tez ve projelerini teslim etmeden önce intihal raporu almalıdırlar. Özellikle kısır kaynaklarla hazırlanan bölümlerde intihal oranı çok yüksek çıkmakta ve öğrencinin tezini bitirme süresi de gecikmektedir. Yeni kaynaklardan eklenmeli ve paragraflar özgün oluşturulmalıdır.


 

Grafik tasarım  desteği

Öğrencilerin çalışmalarında iki boyutlu ve üç boyutlu çizimler, efektler, boyutlar, animasyonlar, biçimlendirme, birleştirme gibi grafik tasarm programlarında hazırlanan çalışmalarına destek sunuyoruz. Corel Draw, A. İllustrator, A. Photoshop, A. Indesign, A. Fireworks ve diğer görsel tasarım programlarından jpeg, png, gif, psd, eps, bmp, uzantılı çalışmalara destek sunuyoruz. banner tasarımı, logo tasarımları, teknik çizimler, kartvizit tasarımı, afiş tasarımı, infografik tasarım, web grafikleri tasarımı, dijital yayın tasarımlarına kadar geniş bir yelpazesi olan bu alanda gerek eğitim, gerekse tasarım desteği konusunda her türlü desteği sunuyoruz.


Web programlama desteği

Açık kaynak kod uygulamalarında projelerinize destek sunuyoruz. Web projelerinizde i ihtiyaç duyduğunuz tüm alanlarda yılların birikimiyle %100 uygulamalı destek sunuyoruz. Öğrencilerin çalışmalarına sık karşılaştıkları dinamik form oluşturma, resim upload, arama motoru, veritabanı tasarımı, localhost kurulumu, hosting, domain ve DNS işlemlerinde kendilerine ders ve uygulamalı eğitim vererek kendi projelerini hazırlamalarına yardmcı oluyoruz.

web programcılığı ve Açık Kaynak Kod Uygulamaları:

HTML, PHP, VB ve C# Form İşlemleri ve Oturum Yönetimi

Grafik İşlemleri ve Nesne Yönelimli Programlama

MS Access, MySQL, MS SQL Veritabanı tasarımı ve veritabanı bağlantı işlemleri

HTML, PHP, VB ve C# Web sitesi kurumu ve geliştirme

WordPress, joomla, opencart, drupal Web Altyapı kurulumları/ yönetimi ve tema geliştirme

E-ticaret, blog, news, magazin ve rezervasyon web sistemleri geliştirme

PHP script geliştirme verdiğimiz desteklerden bazıları


Android programlama desteği

Uzman tez danışmanlık ekibi olarak Android studio ortamında hazırlanan projeleri ve mobile aplikasyonlara destek sunuyoruz. Basic activity, navigation activity, login activity ve google map activity çalışmalarınızla, java ve xml dosyalarınızın derlenmesine  destek sunuyoruz. Öğrencilerin genellikle akıllı mesajlaşma sistemi, booking sistemi, rezervasyon sistemleri, bankacılık işlemleri gibi projelerde proje şeması oluşturma kod uyarlama ve java dosyaları oluşturmada zorluk çekmektedirler. Android programlarda öğrencilere uygulamalı eğitim desteği sunuyoruz.