Tez Hazırlama Danışmanlığı

Akademik araştırma ve detaylıca literatür taranır .Bu literatür ile gerekli düzenlemeler yapılır.Tez yazım kurallarına ve referans sistemleri ile atıflar yapılır.Siz de süreç içerisinde gelen çalışma ile değerlendirmeye tabi tutar ve bu değerlendirme ile bizi bilgilendirirsiniz .Süreç sizden gelen değerlendirme ile tamamlanır.