Literatür Taraması – Kaynak Araştırma

Kategori: Genel, Literatür tarama | 0

Profesyonel araştırma desteği sunuyoruz


Literatür danışmanlığı ve Literatür taraması, mevcut olan kaynaklar arasından belirli bir konunun detaylı biçimde araştırılması ve o konuya ait verilerin sistemli biçimde toplanması sürecidir. Literatür taraması araştırma çalışmalarının en önemli aşamalarından birisidir. Doğru hazırlanmayan bir tarama, araştırmacının çok zaman kaybetmesine ve hatta yeterli içeriğe ulaşamamasına yol açabilir. Uzman Tez Danışmanlık olarak Lisans ve Yüksek Lisans  programlarında öğrenim gören öğrenci ve araştırmacılara hem ders aşamalarında hem de tez aşamalarında, bilimsel bir çalışmanın en önemli kilit noktasını oluşturan literatür/alanyazın taramasını nasıl yapılması gerektiği ve en kısa zamanda en etkili bir şekilde neleri araştırması gerektiği konularında akademik destek veriyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.