Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans projelerinde Araştırma verilerinin analiz ve yorumlanması sürecinde Alan Uzmanı, İstatistik Uzmanı ve Program Uzmanlarımızın danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz

Nicel Veri Analizi

Bilimsel Araştırmalarınızda elde ettiğiniz nicel verilerinin analizini istatistik programları (SPSS, STATA vb.) yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Nicel veri analizi çalışmaları kapsamında;

  • Ölçek ve anketlerden elde ettiğiniz verilerin madde analizi, betimsel istatistik analizi, kestirimsel analizi
  • Açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi vb. işlemleri
  • Başarı testi, çoktan seçmeli, iki aşamalı test ve üç aşamalı testler vb. veri toplama araçlarından elde edilen verilerin analizi için; madde analizi, güvenirlik analizi vb. işlemleri yapıyoruz.