Akademik çalışmalarda öncelikle tez ve makale konusu belirlemek önemlidir. Araştırma ve yazma işimizin uzamasına ve kısalmasına etki eden en önemli faktördür. Tez konusu belirleme çeşitli faktörlerin değerlendirilmesiyle oluşmaktadır. En önemli faktör araştırmayı yaparken seve bileceğiniz ve çalışmayı yaparken sıkılmadan keyif alabileceğiniz konular üzerinde yoğunlaşmanız verimli bir sonuç çıkaracaktır.

Birkaç ilgili konu ele alın!

Tasarlanan konularla ilgili mutlaka ön araştırma yapılmalı ve istişare edilmelidir. örnek ve benzeri çalışmalara bakılarak konunun ele alınıp alınmayacağına karar verilmelidir. Mutlaka birbiriyle bağlantılı birkaç konu üzerinde durulup sonuca gidilmelidir. Böylece konu değiştirilirken yapılan ön çalışmaların faydası olacaktır.

Kaynakları tarayın! Alt başlıklarınızı saptayın

Belirlediğiniz konularda en çok kaynak ve alan araştırmasındaki avantajlı ve zayıf yönlerini değerlendidiğinizde seçeceğiniz konuya hakim bir şekilde başlamış olacaksınız. Birinci ve ikinci derece düşündüğünüz başlıkların literatür taramasını mutlaka yapın.