İntihal, başkalarına ait olan eserlerden belli bölümleri alıp kendisinin gibi gösterme veya başkalarının konusunu benimseyip uygun olmayan bir şekilde kullanma olarak tanımlanmaktadır.

Kişinin intihale başvurmasının birçok sebebi olabilir; elde yeterli zamanın olmaması, yapılan çalışmayla ilgili bilgi eksikliği, daha önce denenip yakalanmamış olması, kişi ve danışmanı arasında yeterli iletişimin mevcut olmaması ve kişinin yaptığının intihal olduğunun farkında olmaması intihale neden olabilecek sebepler arasında sıralayabiliriz.

İntihal tespiti

Artık günümüzde yapılan her seviyedeki akademik çalışmada intihal oranına çok dikkat edilmekte ve mevcut programlarla (Turnitin, IThentıcate vs.) intihal oranının tespiti yapılabilmektedir.


Bilerek veya bilmeyerek intihal oranına dikkat edilmeden hazırlanan akademik çalışmalar kişilere büyük oranda zaman ve emek kaybı yaşatmaktadır

intihal düzeltme

.İntihal oranı tespit programları ücretleri yüksek olduğundan genelde kurumsal olarak üniversiteler tarafından satın alınmakta ve akademisyenler tarafından kullanılabilmektedir.

Uzman Tez danışmanlık olarak intihal oranı ile ilgili problem yaşamamanız ve sizinle birlikte bizim danışmanlığımızda hazırlamış olduğumuz çalışmaların özgün olduğunu belirtmek adına sizlere bu hizmeti sunuyoruz. Bizden almış olduğunuz danışmanlık hizmetleri kapsamında hazırlanan çalışmalarda intihal oranı konusunda size garanti veriyoruz. Sizler tarafından hazırlanan fakat intihal oranı yüksek olan çalışmalarda ise intihal oranının düşürülmesi konusunda size her türlü desteği vereceğimizi bilmenizi isteriz.intihal düzeltme yada intihal düşürme ile ilgili çalışmalarınızda bizden ek destek alabilirsiniz.