Uzman tez danışmanlık olarak internet ve akademik makalelerin hazırlanmasında literatür tarama ve index desteği sunuyoruz.

Makale ve bildiri, akademik personel olmak isteyenler ve halihazırda akademik personel olarak görev yapanlar için belli dönemlerde yapılması gereken akademik çalışmalardır. Makale; Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek, bir görüşü desteklemek, öne sürülen bir hipotezi kanıtlamak için alanında uzman bir kişi tarafından yazılan ve gazete, dergi veya internet ortamında yayınlanan yazılara makale denilmektedir. Bildiri; bilimsel bir konunun ele alınıp, bunu bilimsel bir toplantıda sunulup, tartışılan yazıya bildiri denir. Akademik personel olmak isteyenler belli sayıda makale ve bildiri hazırlamak durumundadırlar. Akademik personel olarak görev yapanlar ise kariyer basamaklarında yükselebilmek ve her yıl akademik teşvik ödeneği alabilmek için yeterli sayıda makale ve bildiri hazırlamaları gerekmektedir. Sizlere alanında uzman ekibimizle ister sizlerin hazırlamış olduğu akademik çalışmaları makale ve bildiri formatına getirme konusunda isterse de herhangi bir konuda hazırlanacak olana makale ve bildiriler ile ilgili desteği sizlere sağlayacağımızı bilmenizi isteriz.