SPSS analizi, başta sosyal bilimler olmak üzere Eğitim bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte anket şirketleri, pazar araştırmaları ve devlet kurumları tarafından da kullanılan bir analiz programıdır. SPSS analizi kapsamında geçerlilik ve güvenirlilik analizi, faktör analizi, frekans analizi, varyans analizi, t-testi, ANOVA testi, regresyon analizi, korelasyon analizi SPSS programında yapılabilmektedir. Saha araştırması sonucu elde edilen verilerin SPSS girişi tamamlandıktan sonra istenen analizler yapılır ve tablolar oluşur. Oluşan tablolar tek başına yeterli değildir.

Tabloların içeriğinin neleri ifade ettiğini anlamak için SPSS analizi bir rapora dönüştürülür ve anlaşılır hale getirilir. SPSS analizi sonucu ortaya çıkan bu rapor çalışmanızın literatür kısmında bahsetmiş olduğunuz teorik kısmın sahada nasıl göründüğünün bir aynasıdır. Genelde literatür kısmı tamamlanıp anketlerin analiz ve raporlama kısmına gelindiğinde öğrencide bir belirsizlik durumu ortaya çıkar. Biz SPSS analizi ve raporlama hizmetini talepleriniz doğrultusunda uzman ekibimizle size sağlamaktayız.

 

  • Project Type: SPSS Analiz Veri analizi ve raporlama