Siz değerli öğrencilerimize 7/24 hizmet anlayışı ile bir çok farklı departmanlarda hizmetlerimiz mevcuttur.Bunlar başlıca şunlardır ;

Tez Hazırlama Danışmanlığı

Akademik araştırma ve detaylıca literatür taranır .Bu literatür ile gerekli düzenlemeler yapılır.Tez yazım kurallarına ve referans sistemleri ile atıflar yapılır.Siz de süreç içerisinde gelen çalışma ile değerlendirmeye tabi tutar ve bu değerlendirme ile bizi bilgilendirirsiniz .Süreç sizden gelen değerlendirme ile tamamlanır.

Makele ve Ödev Danışmanlığı

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilere çalışma yapmak ciddi bir zaman ve ciddi bir süreçtir.Bu zamanı kısaltmak için verdiğimiz hizmet siz değerli öğrencilere bir çok avantaj sağlamaktadır.Bu avantajlardan biri sizin yayınlanması istediğiniz makaleler ile dergiler arasında ciddi rekabet ortamı da bulunmaktadır.Bu rekabet ortamından sizi de sıyırtacak sizin de önünüzü açacak çalışmalar yapacağız .

Proje Danışmanlığı

Tezsiz yüksek lisans programlarının artmasıyla artık proje yazımı herkesin bilmesi gereken bir özellik olmuştur.Bu programlardan özgün olmayan çalışmalarla mezun olmanız imkansızdır.Zira projeler turnitin gibi intihal programlarına tabi tutulmaktadır.Bu programlardaki alıntı oranlarını yakalayamazsanız mezun olamazsınız .Bu programlardaki alıntı oranını azaltarak size çeşitli kazanımlarda bulunduracağız .Bu süreci öğle değerlendirecek ki sizde raporu da göreceksiniz ..

Proje /Tez Yazım Kılavuzuna Uygunluk Denetimi

Proje yazım kılavuzlarında bir çok kural artık dikkat edilmeden enstitüler projeleri geçirmektedir.Biz de ekip olarak bu kurallara uygun bunlara riyaet eden çalışmalarla sizi mezun edeceğiz .

Çeviri ve Yabancı Dil Hizmetleri

Çeşitli dillerde projeleriniz ve tezlerinizin çevirisi ve ilgili akademik araştırmalarda tercüme hizmetleri verilmektedir.Bu süreç içerisinde gerekirse size özel eğitimlerle takviye metodlarına da gidilebilir.

 

 

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Akademik Camiada bir çok kişi tez danışmanlarının yetersizliğinden ve bu konuda şikayetten dem vurmaktadır.Bu sırada imdadınıza biz yetişiyoruz ve size tüm süreç boyunca kapsamlı desteğimiz ile yanınızdayız.

 

Anket Veri Analizi

Spps gibi programlara veri girişi ve bir çok alanda test için siz değerli öğrencilere destek vermekteyiz.

Ekonomik Modelleme

Öğrencilerimize bir çok aşamada özel ders verip onların eğitimleri için bir çok çözümcüle mantalite ile yaklaşımlar sergiliyoruz.

Danışmanlık Hizmetimiz için şu aşamalar ile gerçekleşmektedir.

  1. Öncelikle Öğrencimiz Talep Formunu doldurarak bize taleplerini en detaylı bir şekilde iletir
  2. Sonrasında Talebi dikkate alan ekibimiz çalışma ile ilgili Akademik Kadro ile değerlendirme sürecine tabi tutar
  3. Sonrasında Öğrenciye Fiyat Teklifi verilir
  4. Bu Süreç İçerisinde öğrenci ile anlaşılır ise sonrasında çalışma başlanır
  5. Süreç içerisinde öğrenci ve hocamız arasında tele konferans usulu ile destekler sağlanabilir
  6. Tüm Bu Danışmanlık Hizmetimiz 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında değerlendirilir .

 

 

 

TEZ DANIŞMANLIĞI

 

Tez danışmanlığı ile ilgili verilen hizmetler şu şekilde sıralanmaktadır:

Önlisans Bitirme Projesi

Lisans bitirme tezi,

Y.Lisans bitirme tezi,

Tezsiz Y.Lisans Projeleri,

 

Tez içerik düzeltme

Tez intihal oranı düşürme

Üniversite tez yazım kılavuzuna uygun tez dizgisi

 

 

Önlisans Bitirme Projesi

İki yıllık yüksekokul öğrencileri tarafından hazırlanması gereken bitirme projesidir.

Her yüksek okulda zorunlu olmamakla birlikte giderek yaygınlaşan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu türdeki projelere öğrencinin stediği zaman aralığında ve istenildiği şekilde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Lisans Bitirme Tezi

Örgün ya da dışarıdan eğitim veren dört yıllık fakültelerin son sınıfında olan öğrencilerin okullarını bitirebilmek için hazırladıkları tez çalışmalarına danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Tez çalışmasını nasıl gerçekleştirmesi gerektiği konusunda verilen danışmanlık hizmeti tarafımızdan bulunan ve çevrilen kaynaklarla desteklenmektedir.

Y.Lisans Bitirme Tezi

Y.lisans yapan bir öğrencinin tez aşamasına gelebilmesi için ders aşamasını tamamlayarak seminerini teslim etmesi gerekmektedir. Y.Lisans öğrencilerine danışmanlık hizmetimiz ders aşamasından başlayabildiği gibi sadece tez aşamasında da olabilmektedir.

 

Ders aşamasında bir seminer ödevinin nasıl yapılması gerektiği ve gerekli kaynakların nasıl çalışma içerisinde kullanılabileceğine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir. Tez aşamasında ise danışmanlık hizmeti tezin nasıl yapılması gerektiği ve öğrenci tarafından yazılan metinlerin içerik ve kaynak olarak desteklenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin hazırladığı metinler incelenerek eksiklikler belirlenip olması gereken unsurlar belirlenmekte ve öğrencinin bu doğrultuda çalışması sağlanmaktadır.

 

Y.Lisans danışmanlığı hizmeti çerçevesinde kullanılan kaynakların hepsi güncel ve SCI yayınlardan oluşmaktadır. Çeviriler için ayrıca ücret talep edilmektedir. Danışmanlık hizmeti hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde olan çalışmalara verilebilmektedir.

Tezsiz Y.Lisans Projeleri

Tezsiz Y.lisans bitirme projesi, bir tez formatında yapılıyor olmasına rağmen bir tez çalışması değildir. Bununla birlikte özgün bir çalışma olması ve konulara farklı bir bakış açısı getirmesi gerekmektedir. Projenin yapım aşamasında öğrenciler zorlanabilmektedir. Bu bağlamda her an danışabilecekleri ve soru sorabilecekleri bir danışmana ihtiyaç duyabilmektedirler. Bu noktada BİRTEZ danışmanlık onlar için çözüm olacaktır.

 

 

Y.Lisans

Y.lisans yapan bir öğrencinin tez aşamasına gelebilmesi için ders aşamasını tamamlayarak seminerini teslim etmesi gerekmektedir.

Y.Lisans öğrencilerine danışmanlık hizmetimiz ders aşamasından başlayabildiği gibi sadece tez aşamasında da olabilmektedir.

Ders aşamasında bir seminer ödevinin nasıl yapılması gerektiği ve gerekli kaynakların nasıl çalışma içerisinde kullanılabileceğine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Tez aşamasında ise danışmanlık hizmeti tezin nasıl yapılması gerektiği ve öğrenci tarafından yazılan metinlerin içerik ve kaynak olarak desteklenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin hazırladığı metinler incelenerek eksiklikler belirlenip olması gereken unsurlar belirlenmekte ve öğrencinin bu doğrultuda çalışması sağlanmaktadır.

Y.Lisans danışmanlığı hizmeti çerçevesinde kullanılan kaynakların hepsi güncel ve SCI yayınlardan oluşmaktadır. Çeviriler için ayrıca ücret talep edilmektedir.

Danışmanlık hizmeti hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde olan çalışmalara verilebilmektedir.

Tez Düzeltme

Tamamlanan Y.Lisans, Doktora çalışmalarının savunmalarında içerik düzeltme verilen çalışmaların revizeleri yapılarak yeniden edit edilirler. Jüri üyelerinin istediği noktalarda istenilen şekillerde revizelerin yapılması sağlanmaktadır. Yeni ve güncel kaynaklarla da bu revize desteklenmektedir.

Tez İntihal Oranı Düşürme

Bitmiş olan çalışmaların tez intial programlarında yüksek çıkan oranları aşağıya çekilmektedir. Yeni kaynaklarla aynı zamanda bilimsel bir dil kullanarak desteklenen metin zenginleştirilerek özgün bir metin haline dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

Üniversitelerin Tez Yazım Kılavuzlarına Uygun Şekilde Tez Dizgisi Hazırlanması

Üniversitelerin tümü kendi bünyelerinde yapılan tez çalışmalarında aynı yazım kurallarının uygulanması için bir kılavuz hazırlamaktadırlar. Çalışmaların her biri bu kılavuza uygun şekilde yazılması gerekmektedir.

 

VİZYONUMUZ

ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez çalışmalarında destek olmak amacı ile kurulmuştur. Bununla birlikte akademisyenlerin makale ve kitap çalışmalarında da danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Öğrencilere ve akademisyenler proje hazırlamalarında da destek verilmektedir.

 

DEĞERLERİMİZ

Danışmanlık hizmeti sunduğumuz her çalışmada önceliğimiz şeffaf bir hizmet sunmaktır. Hizmet verdiğimiz öğrenci ya da akademisyenin çalışmalarını sorunsuz bir şekilde tamamlamaları hedeflenmektedir. Bu bağlamda çalışmaların bilimsel bir çerçevede olması ve özgün olması en önemli çabamızdır. Çalışmaların sağlıklı ilerleyebilmesi adına gerekli her türlü çaba ve uğraş hassasiyetle verilmektedir. Böylelikle de çalışmanın en iyi şekilde tamamlanması hedeflenmektedir. Tüm bunların yanı sıra  bir diğer önemli değerimiz gizliliktir. Gizlilik değerlerimiz içerisinde en ön sırada gelmektedir. Danışmanlık hizmeti verilen çalışmalar üçüncü şahıslar ile kesinlikle paylaşılmamaktadır.